Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Administratieve hulp

Elk OCMW heeft de opdracht om nuttige inlichtingen en raadgevingen te verstrekken en de nodige stappen te ondernemen om de hulpvrager alle rechten en voordelen te verlenen waarop hij/zij volgens de regelgeving aanspraak kan maken. 

De maatschappelijk werkers kennen de sociale wetgeving, zijn vertrouwd met de meeste formulieren en kunnen, indien nodig contact opnemen met de organisaties zoals vb. de RVA ( Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling ), RVP ( Rijksdienst voor Pensioenen ), de kinderbijslagfondsen, de ziekenfondsen, de vakbonden… 

Zij helpen je dan ook bij het invullen van allerhande formulieren.