Naar inhoud

Praktisch

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. 

De taken van het bijzonder comité zijn onder meer de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.