Naar inhoud

Belastingen & retributies

Een gemeente beheren kost geld. Het gemeentebestuur van Merksplas probeert de lasten en lusten op een evenwichtige manier te spreiden over haar inwoners. Dit door voor de geboden diensten en goederen een correcte vergoeding op basis van duidelijke afspraken te heffen of te geven. Deze afspraken zijn omschreven in verschillende retributie- en belastingsreglementen:

 

datum goedkeuring datum publicatie reglement
16/12/2013 19/12/2013 Aanvullende belasting op de personenbelasting
16/12/2013 19/12/2013 Indirecte belasting op de begravingen
16/12/2013 19/12/2013 Belasting huisvuil en GFT-afval
19/12/2016 20/12/2016 Belasting op kampeerterreinen en -verblijven
16/12/2013 19/12/2013 Belasting op ontgravingen en verwijdering asurnen
16/12/2013 19/12/2013 Directe belasting op tweede verblijven
16/12/2013 19/12/2013 Reglement mantelzorgtoelage
16/12/2013 19/12/2013 Gemeentelijke medisch-pedagogische toelage
18/09/2017 19/09/2017 Opcentiemen op de onroerende voorheffing
16/12/2013 19/12/2013 Vaststelling bijdrage BOT en VEW Pidpa
16/12/2013 19/12/2013 Politieverordening gemeente Merksplas
16/12/2013 19/12/2013 Belasting aansluiting op rioleringsstelsel
18/09/2017 19/09/2017 Retributie voor afgifte administratieve stukken
16/12/2013 23/12/2013 Retributiereglement bibliotheek
16/12/2013 23/12/2013 Retributiereglement brandweer
16/12/2013 23/12/2013 Retributiereglement educatief lokaal
16/12/2013 23/12/2013 Retributiereglement GC De MARckT
18/12/2017 19/12/2017 Tarieven voor grafconcessies
16/12/2013 30/12/2013 Belasting ophaling en verwerking grof huisvuil
20/02/2017 21/02/2017 Retributiereglement Merksplas kolonie: de kapel, de open schuren, de bijgebouwen van de aardappelkelders, de voetbalvelden en de landbouwgronden
21/11/2016 22/11/2016 Retributiereglement werken aan nutsvoorzieningen
16/12/2013 30/12/2013 Retributiereglement repetitieruimte 't Kram
24/02/2014 25/02/2014 Retributiereglement plaatsrechten
16/12/2013 30/12/2013 Retributie stedenbouwkundige inlichtingen
16/12/2013 30/12/2013 Retributie gemeentelijke tennisvelden
16/12/2013 30/12/2013 Retributie gemeentelijke voetbalvelden
16/12/2013 30/12/2013 Retributie voetbalvelden kolonie en Hoevestraat
16/12/2013 3/01/2014 Retributie elektriciteit op openluchtevenementen
16/12/2013 3/01/2014 Retributiereglement vuilzakken
16/12/2013 9/01/2014 Retributiereglement polyvalente zaal Qworzó
21/09/2015 1/10/2015 Retributiereglement interventies TD
16/12/2013 9/01/2014 Sociaal toelagereglement Diftar
16/12/2013 9/01/2014 Subsidiereglement hemelwaterput
16/12/2013 9/01/2014 Subsidiereglement putwateronderzoek
16/12/2013 9/01/2014 Subsidiereglement compostbak
20/03/2018 21/03/2018 Politieverordening inrichten rommelmarkt Merksplas-Kolonie
20/03/2018 21/03/2018 Politieverordening inzamelen afvalstoffen