Naar inhoud

Praktisch

Cultuurraad

Cultuurraad

logo Curam

De Cultuurraad Merksplas, kortweg CURAM is een gemeentelijk adviesorgaan met als opdracht een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente te bevorderen.

Hij is bevoegd voor alle aspecten van het gemeentelijk cultuurbeleid en voor het hele grondgebied van de gemeente.

Het gemeentebestuur vraagt de CURAM om advies over het gevoerde cultuurbeleid in de gemeente, zowel in de fase van beleidsbepaling als – uitvoering. Maar de culturele raad kan ook zonder voorafgaande vraag van het gemeentebestuur adviezen formuleren.

De raad is samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende socio-culturele verenigingen, individueel geïnteresseerden en eventuele deskundigen.

Meer info over de werking van de cultuurraad vind je in de statuten..


Waarvoor kan je terecht bij deze raad?