Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Crisisopvang

Bij crisissituaties worden mensen in nood door het OCMW opgevangen op het vlak van huisvesting, voeding, medische hulp, steun in natura en niet gespecialiseerde technische hulp. Het gaat hier meestal om plotselinge dakloosheid waarbij tijdelijke noodopvang moet gezocht worden.