Naar inhoud

Praktisch

Jeugd

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 46
fax 014 63 94 01
jeugd@merksplas.be

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 - 12:00
 Maandagavond:  18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag:  13:00 - 16:00
E-loket

Meer info

Jeugd

Ongeveer 28% van de Merksplasse bevolking bestaat uit kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. Dit maakt Merksplas een jonge gemeente.

Daarom zet de jeugddienst zich volledig in voor dit grote aandeel jeugd.

Hij vormt de schakel tussen enerzijds het gemeentebestuur en anderzijds de jongste inwoners van Merksplas.

De jeugddienst voert volgende taken uit:

  • Het opstellen en het uitvoeren van het jeugdluik binnen het meerjarenplan.
  • Het opvolgen van de regelgeving en subsidies inzake jeugd.
  • Het uitwerken van promotionele activiteiten.
  • Het ondersteunen van de jeugdverenigingen en de jeugdraad.
  • Het organiseren van jeugdactiviteiten en monitorenwerking.
  • Het zorgen voor inspraak en participatie in het jeugdbeleid.
  • Het terugkoppelen van beslissingen van het gemeentebestuur.
  • Het bieden van informatie over jeugdzaken.
  • Het netwerken en samenwerken met andere diensten, gemeenten

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?