Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
sociaalhuis@merksplas.be

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

Sociale dienst

De maatschappelijk assistenten van de sociale dienst hebben als voornaamste taak de inwoners van Merksplas, die zich in probleemsituaties bevinden, te helpen bij het verbeteren van hun situatie.

Ze proberen op de best mogelijke wijze hulpverlening te organiseren. Dit kan op verschillende manieren: door informatie te verschaffen, door een begeleidingsvorm voor te stellen, door een verwijzing naar gespecialiseerde hulpverleners of instanties. 

Bij een vraag tot financiële hulp stelt de maatschappelijk assistent een verslag op waarbij een voorstel aan de OCMW-raad geformuleerd wordt. Het is de raad die beslist over het al dan niet geven van deze hulp en de grootte ervan.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?