Naar inhoud

Praktisch

Financieel directeur

tel. 014 63 94 15
fax 014 63 94 16
alex.herseele@merksplas.be

Openingstijden

 Maandag - vrijdag: 8.30 - 12.00
 Maandagavond: 18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag: 13.00 - 16.00

Meer info

Financieel directeur

De financieel directeur is belast met het financiële beheer van de gemeente en het OCMW. In samenwerking met de gemeentedirecteur is hij verantwoordelijk voor de opmaak van het budget en de meerjarenplanning.

 

Hij staat in voor het voeren en het afsluiten van de boekhouding.

Hij is verantwoordelijk voor het thesauriebeheer en het debiteurenbeheer en de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

De voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact wordt gedaan door middel van een visum.

 

Op geregelde tijdstippen wordt hierover door hem aan de gemeenteraad gerapporteerd.

 

De financieel directeur vormt samen met de gemeentedirecteur het managementteam. Daarin wordt vooral beleidsvoorbereidend gewerkt.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?