Naar inhoud

Praktisch

Ontwikkelingssamenwerking

Markt 1

2330 Merksplas


tel. 014 63 94 42
fax 014 63 94 01
kristien.mangelschots@merksplas.be

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 - 12:00
 Maandagavond:  18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag:  13:00 - 16:00

Meer info

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking is bedoeld om derdewereld- of ontwikkelingslanden en hun burgers en instellingen te helpen zich verder te ontwikkelen en zo een hogere levensstandaard te bereiken.
Ontwikkelingssamenwerking is actief op terreinen zoals onderwijs, gezondheidszorg, economische ontwikkeling, landbouw en infrastructuur. Naast concrete thema's richt ontwikkelingshulp zich ook op zaken als het versterken van capaciteit en het vergroten van participatie van achtergestelde groepen.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?