Naar inhoud

Praktisch

Financieel beheerder

tel. 014 63 94 15
fax 014 63 94 16
alex.herseele@merksplas.be

Openingstijden

 Maandag - vrijdag: 8.30 - 12.00
 Maandagavond: 18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag: 13.00 - 16.00

Meer info

Financieel beheerder

De taken van de financieel beheerder zijn sinds het gemeentedecreet (2005) sterk gewijzigd.

 

De financieel beheerder is belast met het financiële beheer van de gemeente. In samenwerking met de secretaris  is hij verantwoordelijk voor de opmaak van het budget en de meerjarenplanning.

 

Hij staat in voor het voeren en het afsluiten van de boekhouding.

Hij is verantwoordelijk voor het thesauriebeheer en het debiteurenbeheer en de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

De voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact wordt gedaan door middel van een visum.

 

Op geregelde tijdstippen wordt hierover door hem aan de gemeenteraad gerapporteerd.

 

De financieel beheerder vormt samen met de gemeentesecretaris het managementteam. Daarin wordt vooral beleidsvoorbereidend gewerkt.

 

Specifiek voor Merksplas staat hij ook in voor de boekhouding van het OCMW van Merksplas.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?