Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Financiële steun – leefloon

Bij een sociaal onderzoek door de maatschappelijk werker zal bekeken worden hoe het OCMW je best hulp kan bieden.
Naargelang je situatie kan een aangepaste steun verleend worden, zoals bijv.

  • Toekenning van een recht op maatschappelijke integratie (leefloon) voor wie geen enkele bron van inkomsten heeft;
  • Voorschotten op pensioen, ziektevergoeding, werkloosheidsuitkeringen waarop iemand recht heeft maar waar de uitbetaling op zich laat wachten omwille van administratieve moeilijkheden;