Naar inhoud

Praktisch

GALT

GALT

De GALT is samengesteld uit afgevaardigden van het Algemeen Boerensyndicaat, de Boerenbond, de KVLV, de groene kring en 6 onafhankelijke deskundigen. Ze behandelt alles wat de land- en tuinbouw aanbelangt.

De raad bevordert de samenwerking tussen de verschillende land- en tuinbouworganisaties en is bekommerd om het behoud van het landelijke karakter van de gemeente. De GALT is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op het verzoek van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen adviezen te verstrekken.