Gemeentelijke Adviesraad Milieu en Natuur

De Gemeentelijke Adviesraad Milieu en Natuur, kortweg ook wel GAMN genoemd, is samengesteld uit afgevaardigden van verenigingen, 5 deskundigen, de schepen van leefmilieu en de milieuambtenaar die de rol van secretaris op zich neemt.

Welke verenigingen zijn vertegenwoordigd?

 • MIGROM vzw
 • jeugdraad
 • KWB
 • KAV
 • Landelijke Gilde Merksplas en Zondereigen
 • ABS
 • Unizo Merksplas
 • Gezinsbond Merksplas
 • Merksplasse scholen
 • Wildbeheereenheid
 • Natuurgidsen
 • Platform 'Red Merksplas Kolonie'
 • Natuurpunt De Kievit
 • de Compostmeesters

Wat doen ze?

De milieuraad heeft het doel op vraag of op eigen initiatief, het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid:

 • alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging
 • alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur en het informeren en sensibiliseren van de bevolking over hoger genoemde aspecten.
Naar top