Naar inhoud

Praktisch

GAV

GAV

De GAV geeft advies aan de gemeente i.v.m. de verkeerssituatie in Merksplas en hoe die verbeterd kan worden. De Gemeentelijke Adviesraad Verkeer ijvert voor een verkeersveilig Merksplas. Hij doet dit door bij de bewoners en verenigingen de vinger aan de pols te houden, maar ook door opmerkingen van de inwoners te evalueren en indien nodig hierover een advies te formuleren naar het schepencollege. Heb je vragen, contacteer dan de secretaris of de voorzitter van deze adviesraad.

Waarvoor kan je terecht bij deze raad?