Naar inhoud

Praktisch

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Gemeenteraad in actie

De Merksplasse gemeenteraad bestaat uit het college van burgemeester en schepenen en de verkozen raadsleden. De gemeenteraad vergadert minstens 10 maal per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal in het gemeentehuis. De openbare zitting kan iedereen bijwonen. De geheime zitting, waar er gesproken wordt over personen, benoemingen e.d., mag je niet bijwonen.

Toehoorders van de vergadering hebben geen spreekrecht. Voor elke gemeenteraad publiceren we een gemeentebericht met een uitnodiging voor het bijwonen ervan. Daarnaast krijg je via de GO-raM, de gemeente- en OCMW-raadsagenda Merksplas, een overzicht van de agendapunten en een beknopte, verstaanbare toelichting. Een abonnement kan je aanvragen bij de dienst communicatie.

De agenda wordt hoofdzakelijk opgesteld door het schepencollege, maar raadsleden kunnen ook agendapunten voordragen. Dit kunnen ze tot drie dagen voor de gemeenteraad. Ook tijdens de gemeenteraad kan er, zij het enkel bij hoogdringendheid, nog afgesproken worden om een bepaald punt te behandelen. Twee derde van de aanwezige raadsleden moet hier wel mee akkoord zijn.

Waarvoor kan je terecht bij deze raad?