Naar inhoud

Praktisch

Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvangondersteuning

Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvangondersteuning

Het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning is een gemeentelijke adviesraad. Het kwam in 2009 tot stand als een uitbreiding van het Lokaal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang, dat al tien jaar langer actief was in onze gemeente.
Het lokaal overleg wil niet alleen het lokaal bestuur (gemeente én OCM) adviseren over het beleid rond kinderopvang en opvoedingsondersteuning, maar ook en vooral een forum zijn waar alle actoren die ermee bezig zijn, elkaar ontmoeten.
Zo wordt het lokaal overleg een middel om samenwerking te helpen realiseren tussen alle partners die in de gemeente werken met ouders en opvoeders, en voor kinderen en jongeren.

Het Lokaal overleg Kinderopvang

Adviseert het lokaal bestuur m.b.t.:

 • opmaak beleidsplan kinderopvang
 • uitvoering beleidsplan kinderopvang
 • uitbouw initiatieven in onze gemeente
 • andere (op vraag van de gemeenteraad)

Streeft naar optimale kinderopvang en opvoedingsondersteuning:

 • brengt het aanbod aan kinderopvang in de gemeente in kaart
 • zoekt oplossingen voor eventuele tekorten
 • streeft de basiskwaliteit van de opvang na
 • informeert ouders over het kinderopvangaanbod in de gemeente
 • organiseert vorming e.a. activiteiten

 

De samenstelling van het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning bestaat uit:

 • voorzitter en secretaris (niet stemgerechtigd)
 •  vertegenwoordiging van lokale actoren  (buitenschoolse kinderopvang, diensten voor opvanggezinnen, kinderdagverblijf, boemerang, …)
 •  vertegenwoordiging van gebruikers  (ouderraad, gezinsbond, ouders)- vertegenwoordiging van het lokaal bestuur (niet stemgerechtigd) schepen van kinderopvang, afgevaardigde OCMW
 • afgevaardigde van Kind en Gezin (niet stemgerechtigd)