Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Lokale Adviescommissie

Wie een brief van de LAC-commissie krijgt heeft er alle belang bij om in te gaan op de uitnodiging en eventueel vooraf contact op te nemen met de sociale dienst om te bemiddelen.

De Lokale AdviesCommissie (LAC) beslist of electriciteit, gas en water mogen afgesloten worden bij huishoudelijke abonnees.  Hiervoor moeten strikte procedures gevolgd worden en er mag slechts afgesloten worden in 3 gevallen: bij gevaar, bij fraude of bij klaarblijkelijke onwil. Gevaar en fraude zijn duidelijk. Het is moeilijker uit te maken wanneer er van "klaarblijkelijke onwil" sprake is.  Daarom wordt de LAC in de schoot van het OCMW georganiseerd. Het is de leverancier die vraagt om te mogen afsluiten en het OCMW doet een onafhankelijk onderzoek om uit te maken of de abonnee niet wil of niet kan betalen en of er hulp kan en moet geboden worden. Of dat afsluiting gerechtvaardigd is. Er wordt in elk geval steeds onderzocht of afsluiting kan vermeden worden.

De locale adviescommissie bestaat uit het diensthoofd van de sociale dienst als voorzitter, een afgevaardigde van de OCMW-raad en een afgevaardigde van de energieleverancier.

Wie afgesloten is kan de leverancier vragen om opnieuw aangesloten te worden.  Als de leverancier niet reageert, dan moet de abonnee aan de LAC vragen om opnieuw aangesloten te worden. Heraansluiting kan als er geen gevaar meer is, of als er geen sprake meer is van fraude of klaarblijkelijke onwil.

 

Let op

Wie afgesloten is van electriciteit zit niet noodzakelijk zonder stroom: De netbeheerder kan een budgetmeter voor gas en/of elektriciteit plaatsen.

 

Wat is een budgetmeter? 

 

Een budgetmeter laat toe energieverbruiken via een systeem van voorafbetalingen op te volgen. Het systeem werkt met een betaalkaart die de klant eerst voor een bepaald bedrag moet opladen. Hij kan dan voor het opgeladen bedrag energie verbruiken.

 

Voor wie is een budgetmeter bestemd?

Huishoudelijke klanten die door hun commerciële energieleveranciers worden opgezegd (en geen andere leverancier vinden) komen bij hun distributienetbeheerder terecht, die dan als sociale leverancier optreedt. Dit om te voorkomen dat de klant plots zonder energie valt. Indien de klant de facturen van zijn netbeheerder niet correct betaalt en in gebreke wordt gesteld, zal de netbeheerder een budgetmeter plaatsen. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de klant verder energie kan verbruiken en wordt vermeden dat er een nieuwe schuld ontstaat.

 

Wanneer wordt de budgetmeter geplaatst?

De netbeheerder kan de budgetmeter pas plaatsen nadat hij de huishoudelijke klant aangetekend in gebreke heeft gesteld.

 

Waarom een budgetmeter?

De levering van energie door de sociale leverancier is niet gratis. Dankzij de budgetmeter blijft de klant bewust van zijn energieverbruik. Het zet hem ertoe aan energie te besparen, waardoor hij vermijdt dat schulden oplopen. Om redenen van schuldbeheersing zijn klanten vaak zelf vragende partij om een budgetmeter te bekomen. Daarnaast verplicht de huidige wetgeving de distributienetbeheerders tot de toepassing van budgetmeters.

 

Oplading

Oplading van de budgetmeter elektriciteit en gas kan op het OCMW van Merksplas, Markt 11.

 

Belangrijk

Voor wie met een budgetmeter met gas werkt, raden we aan om de opladingen over het hele jaar te spreiden. Ook indien je met elektriciteit verwarmt is het belangrijk om te weten dat het verbruik in de winter vele malen hoger ligt. Als je hiervoor enkel in de winter oplaadt, lopen de kosten vaak in de vele honderden euro's op.