Naar inhoud

Praktisch

GAMN

GAMN

 GAMN staat voor Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur, kortweg milieuraad.

De statuten werden bij raadsbesluit van 15 maart 2010 gewijzigd zodat de milieuraad voortaan is samengesteld uit afgevaardigden van volgende verenigingen:

MIGROM vzw, jeugdraad, KWB, KAV, Landelijke Gilde Merksplas en Zondereigen, ABS, UNIZO, Gezinsbond, onderwijsinstelling, Wildbeheereenheid, Natuurgidsen, Platform ‘Red Merksplas Kolonie’, Natuurpunt De Kievit, compostmeesters.

Verder wordt de milieuraad aangevuld met 5 deskundigen, de schepen van leefmilieu en de milieuambtenaar (secretaris van de milieuraad).

 

De milieuraad heeft tot doel hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad de gemeente te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid: alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging, alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur en het informeren en sensibiliseren van de bevolking over hoger genoemde aspecten.

De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd over de jaarlijkse beleidsnota inzake milieu en natuur, over de samenwerkingsovereenkomst, over het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, over politiereglementen betreffende milieu, over het milieubudget, over het afvalbeleid en over het organiseren van de milieudienst.

 

Alle leden van de milieuraad kunnen agendapunten aanbrengen, je kan ook iemand van het dagelijks bestuur aanspreken.