Naar inhoud

Praktisch

Dienst Minder Mobielen Centrale

Markt 11

2330 Merksplas


tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
sociaalhuis@merksplas.be

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Dienst Minder Mobielen Centrale

Wie kan er terecht?

De Mindermobielencentrale (MMC) biedt vervoer aan mensen met verplaatsingsmoeilijkheden (zoals bejaarden, personen met een handicap). Om in aanmerking te komen, moet je aan bepaalde inkomstenvoorwaarden voldoen.

De bedoeling is het sociale leven in onze gemeente en de mobiliteit van mensen te bevorderen.

De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs, die met hun eigen wagen en in hun vrije tijd mensen vervoeren.

Dit gebeurt meestal om sociale of gezondheidsredenen: familiebezoek, vereniging, kapper, boodschappen doen, consultatie bij specialist, …

Hoeveel kost dat?

Financieel: Als gebruiker betaal je een jaarlijks lidgeld van 12 euro (18 euro voor een koppel). Aan de chauffeur betaal je 0,35 euro per afgelegde kilometer.

Hoe werkt de MMC?

Je vraagt je rit minstens twee werkdagen op voorhand aan bij het OCMW. De MMC – verantwoordelijke noteert de aanvraag en zoekt een chauffeur die een rit wil doen. Op de dag en het uur van de afspraak komt de chauffeur je ophalen en verzorgt het gevraagde vervoer. Na afloop van de rit betaal je de vergoeding rechtstreeks aan de chauffeur.