Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Nachtzorg – nachtoppas – nachthotel

Nachtzorg is het verlenen van zorg, met verzorgenden en/of vrijwilligers, tijdens de nacht. Dit kan bij de zorgbehoevende thuis of in een residentiële instelling (of een combinatie van beide). De doelstelling van nachtzorg is de mantelzorg te ontlasten.


Een zorgbehoevende komt in aanmerking voor nachtzorg wanneer hij/zij behoort tot één van de volgende doelgroepen:

  • Een zorgbehoevende in een palliatieve situatie
  • Een zorgbehoevende in een dementerende situatie
  • Een zorgbehoevende in een langdurige chronische ziektetoestand
  • Een mantelzorger (partner, familielid, …) die ontlast wil worden.


De hulpvraag kan met nachtzorg (met verzorgenden), nachtoppas (met vrijwilligers) of nachthotel (in een residentiële instelling) beantwoord worden.


Meer info

Nachtzorg Kempen (gecoördineerd door Familiehulp)

014 28 32 32

info@nachtzorgkempen.be