Naar inhoud

Praktisch

OCMW-voorzitter

Markt 11,
2330 Merksplas


Openingstijden

 Dinsdag:  10:30 -12:00

OCMW-voorzitter

De OCMW-voorzitter wordt verkozen door en onder de leden van de OCMW-raad. 
Hij is de voorzitter van het vast bureau. De voorzitter leidt de activiteiten van het centrum. Hij zorgt ook voor het voorafgaand onderzoek van de zaken die aan de raad worden voorgelegd. Hij roept de vergaderingen bijeen en stelt de agenda hiervan op. Tenslotte is hij eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van de genomen beslissingen en vertegenwoordigt het OCMW in alle gerechtelijke of buitengerechtelijke handelingen.