Naar inhoud

Proclaimer

Juridische informatie en privacybeleid
Gebruiksvoorwaarden website www.merksplas.be

1. Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de gemeente Merksplas. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden.

2. Beheer van informatie

De gemeente Merksplas levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. De gemeente Merksplas kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert de gemeente Merksplas zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen kunnen doorgegeven worden aan de dienst Informatie (info@merksplas.be - 014 63 94 50). De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door de gemeente Merksplas aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. Gebruik van informatie

De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Het reproduceren, bedelen of op ene andere manier ter beschikking stellen van informatie kan enkel mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor kan een schriftelijke aanvraag gericht worden aan het College van burgemeester en schepen van de gemeente Merksplas, Markt 1, 2330 Merksplas. De gemeente Merksplas en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. Links naar websites beheerd door derden

De gemeente Merksplas plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. De gemeente Merksplas geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. De gemeente Merksplas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt de gemeente Merksplas zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan gemeente Merksplas (info@merksplas.be - 014 63 94 50).

5. Persoonsgegevens

De gemeente Merksplas verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis verstrekt worden. De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. De gemeente Merksplas verwerkt de persoonsgegevens slechts om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met de persoon in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet langer dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen kunnen persoonsgegevens aan derden meegedeeld worden. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan de gemeente Merksplas de toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Op aanvraag verleent de gemeente Merksplas aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kan de gemeente Merksplas gecontacteerd worden (info@merksplas.be).

6. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe: - de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken - geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt. - de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer , doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom. - de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. De gemeente Merksplas behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

7. Geschillen

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

8. Cookies

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Indien je deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3. Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van je IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

4. Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kab je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/ 

Je kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.