Naar inhoud

Reglementen & verordeningen

Een politieverordening beschrijft de verplichtingen en verbodsbepalingen die te maken hebben met de veiligheid, gezondheid, rust en orde in de gemeente. Verder zijn er ook een aantal gemeentereglementen om het bestuur van de gemeente via goed afspraken in goede banen te leiden. Een overzicht van de huidig geldende reglementen en politieverordeningen vind je hier.

 

datum goedkeuring datum publicatie reglement
18/03/2019 20/03/2019 Reglement inzake de verwaarlozing van gebouwen en woningen
18/03/2019 20/03/2019 Reglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen
20/03/2018 21/03/2018 Politieverordening inrichten rommelmarkt Kolonie
20/03/2018 21/03/2018 Politieverordening inzamelen afvalstoffen
17/10/2016 27/03/2018 Politieverordening overlast, gezondheid en veiligheid
16/04/2012 27/03/2018 Kermisreglement
25/08/2017 27/03/2018 Politieverordening verkeer kermis