Naar inhoud

Praktisch

College van burgemeester en schepenen

Markt 1
2330 Merksplas


College van burgemeester en schepenen

Het schepencollege bestaat in Merksplas uit burgemeester, 3 schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. De burgemeester en de schepenen worden uit en door de gemeenteraad verkozen. Het college is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur waar. Burgemeester en schepenen vergaderen elke dinsdag. De vergaderingen zijn niet openbaar.


De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Hij vertegenwoordigt er het centrale gezag (provinciebestuur en regering) en zorgt voor de uitvoering van de wetten en besluiten van deze overheden. Daarnaast is hij voorzitter van de gemeenteraad en het schepencollege en hoofd van de politie. Hij is van ambtswege ook lid van de politieraad Noorderkempen. 

De hoofdtaak van het college is de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad op gemeentelijk vlak. Daarnaast heeft het college enkel de bevoegdheden die haar door de wet zijn toegewezen. Dit zijn onder andere het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, van de inkomsten en uitgaven, de leiding van de gemeentewerken, vaststelling van rooilijnen, afgifte van bouw- en verkavelingvergunningen en toezicht op het gemeentepersoneel. 

Schepenen en burgemeester hebben geen afzonderlijke beslissingsbevoegdheid. Beslissingen van het schepencollege worden dan ook steeds collegiaal genomen. Dit wil zeggen dat het schepencollege altijd gezamenlijk verantwoordelijk is. Wel hebben de schepenen en burgemeester aan het begin van de legislatuur een aantal beleidsdomeinen onder elkaar verdeeld die ieder van hen op de voet volgt.

Waarvoor kan je terecht bij deze raad?