Naar inhoud

Praktisch

Gemeentesecretaris

tel. 014 63 94 10
fax 014 63 94 01
dries.couckhuyt@merksplas.be

Openingstijden

 Maandag - vrijdag: 8:30 -12:00
 Maandagavond: 18:00-20:00
 Woensdagmiddag: 13:00-16:00

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris vormt zowat de brug tussen de politieke en de ambtelijke pijler van het gemeentebestuur.

Hij is belast met de voorbereiding van dossiers bestemd voor zowel gemeenteraad als schepencollege. Hij woont de vergaderingen bij en stelt er het verslag van op. 

De secretaris leidt en coördineert de gemeentelijke diensten. Hij is hoofd van het personeel en waakt over de deontologie van de ambtenaren. Hij verricht beleidsvoorbereidend werk en ziet erop toe dat de diensten beslissingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen uitvoeren. 

Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris de officiële documenten en de brieven van het gemeentebestuur. Door zijn handtekening bevestigt de gemeentesecretaris de echtheid van de inhoud van het document en de echtheid van de handtekening van de burgemeester. 

Zowel de gemeenteraad als het college als de burgemeester kunnen opdrachten geven aan de secretaris.