Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Tenlasteneming begrafeniskosten

Wat? 

Bij een overlijden betalen normaal de familie of erfgenamen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of deze hebben hiervoor onvoldoende middelen, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen.

Volgens de ideologische, godsdienstige of filosofische overtuiging van de overledene of de nabestaanden kan er voorzien worden in een viering of een plechtigheid.

Voorwaarden


  • Niemand kan/wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen.

Er wordt bij de nabestaande(n) een sociaal en financieel onderzoek verricht.

Indien je als nabestaande verdere uitbreiding van de begrafenis regelt of buitensporige kosten maakt, kan dit aanleiding geven tot een bijkomend financieel onderzoek. Dit onderzoek kan resulteren in een terugvordering.