Naar inhoud

Pensioenlinks

Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren
1060 Brussel
0800 502 46
website

Pensioendienst voor de overheidssector
Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel
tel 02 558 60 00
fax 02 558 60 10
website

Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel
tel 02 546 42 11
fax 02 511 21 53
website

Ombudsdienst der pensioenen
Bolivarlaan 30 bus 5, 1000 Brussel
tel 02 274 19 80
fax 02 208 31 43
website

Gewestelijk Bureau Turnhout, Rijksdienst voor Pensioenen
Renier Sniedersstraat 2, 2300 Turnhout
tel 014 44 87 70

Overzicht