Naar inhoud

Verkiezingenoud

Waarom verkiezingen?

In een democratie die gebaseerd is op volksvertegenwoordiging zoals in België, worden regelmatig verkiezingen gehouden opdat de burgers hun vertegenwoordigers voor de verscheidene assemblees zouden kunnen aanwijzen.

 

 

Grondbeginselen van het Belgisch kiessysteem

De grondbeginselen van het Belgisch kiessysteem zijn vastgelegd in de Grondwet:

  • de verkiezingen gebeuren volgens het algemeen kiesstelsel
  • het principe van de evenredige vertegenwoordiging wordt toegepast
  • iedere kiezer kan één stem uitbrengen
  • de stemming is geheim
  • de stemming is verplicht
  • de stemming gebeurt in de gemeente

Daarnaast is er nog een geheel van algemene of specifieke wetten en reglementaire besluiten over de verkiezingen.

 

 

Overzicht verkiezingen in België

  • Federale verkiezingen: verkiezing van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de rechtstreeks verkozen leden van de Senaat (om de vijf jaar, de laatste was op 25 mei 2014)
  • Gewestelijke verkiezingen en gemeenschapsverkiezingen, ook regionale verkiezingen genoemd, en de Europese verkiezingen: verkiezing van de leden van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement (om de vijf jaar, de laatste was op 25 mei 2014)
  • Gemeente- en provincieraadsverkiezingen: verkiezing van de leden van de provincieraden en van de gemeenteraden (om de zes jaar, de laatste was op 14 oktober 2012)

 

De volgende verkiezingen

De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zijn in principe de volgende verkiezingen.

 

 

Veelgestelde vragen

Voor alle informatie rond verkiezingen kunt u terecht op de website van de Directie van de Verkiezingen. U vindt er onder andere een antwoord op enkele veelgestelde vragen rond de voorwaarden om te stemmen (de kiesvoorwaarden), de stemplicht, de stemming bij volmacht en stemmen in het buitenland.

 

 

Organisatie van de verkiezingen

De organisatie van de verkiezingen is in handen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met uitzondering van de verkiezingen voor de provincie- en gemeenteraden, waarvoor de drie gewesten elk apart volledig verantwoordelijk zijn.

Overzicht