Naar inhoud

Praktisch

Wereldraad

Wereldraad

logo Wereldraad

De Wereldraad is een gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en heeft tot doel:

  • samen met het gemeentebestuur een beleid te ontwikkelen inzake ontwikkelingssamenwerking;
  • het beleid van het gemeentebestuur op dat vlak te ondersteunen voor zover dat beleid in overeenstemming is met de visie van de Wereldraad;
  • helpen bij de uitvoering en bekendmaking van dat beleid;
  • zelf initiatieven ontwikkelen inzake ontwikkelingssamenwerking.

Concreet voorziet de gemeente in samenspraak met de Wereldraad jaarlijks een budget waarmee zij ontwikkelingssamenwerking ondersteunt. 

Bovendien voeren zij ieder jaar in samenwerking met een aantal lokale partners van Merksplas in november campagne voor de nationale 11.11.11- actie.

De Wereldraad is samengesteld uit geïnteresseerde inwoners van de gemeente of vertegenwoordiger van een Merksplasse vereniging wiens kandidatuur aanvaard is volgens de procedure vermeld in artikel 5 van de statuten, de cultuurbeleidscoördinator en de schepen van ontwikkelingssamenwerking.

Kijk jij ook verder dan jouw neus lang is en stel je je ook vragen bij de bestaande noord-zuidrelaties? Dan is de wereldraad zeker iets voor jou. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Waarvoor kan je terecht bij deze raad?