Aanpassing statuten vzw's vóór 1 januari 2024

Vzw’s moeten hun statuten daarom aanpassen aan het nieuwe wetgevende kader en dit tegen 1 januari 2024.

Heb je een vzw die voor 1 mei 2019 werd opgericht en waarvan de statuten nog niet zijn afgestemd op de nieuwe bepalingen, dan moet je de nodige voorbereidingen beginnen maken. Indien een VZW niet in orde is, dreigt deze na 1 januari 2024 ontbonden te worden. Maak er dus tijdig werk van!

Wat moet er aangepast worden?

 • het minimum aantal leden van een vzw bedraagt nu 2 in plaats van 3;
 • ‘ondernemingsrechtbank’ dient gebruikt te worden in plaats van ‘rechtbank van koophandel’;
 • ‘bestuursorgaan’ dient gebruikt te worden in plaats van ‘raad van bestuur’;
 • ‘intern reglement’ dient gebruikt te worden in plaats van ‘huishoudelijk reglement’ en er dient verwezen te worden naar de laatste versie in de statuten;
 • de bevoegdheden van de algemene vergadering zijn uitgebreid en aangepast;
 • de oproepingstermijn voor de algemene vergadering bedraagt min. 15 dagen in plaats van 8 dagen;
 • onthoudingen worden uit de stemming gehouden en worden niet langer beschouwd als negatieve stemmen;
 • de algemene handtekeningsbevoegdheid is enkel voor de bestuurders van de vzw
 • verwijzingen naar verouderde artikels uit de vzw-wet moeten aangepast worden naar de huidige correcte artikels.

Procedure

 1. Het bestuursorgaan (zijnde de raad van bestuur) neemt de nieuwe statuten aan.
 2. De algemene vergadering keurt het voorstel van de nieuwe statuten vervolgens goed.
 3. De vzw legt de nieuwe statuten neer bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, die ze moet goedkeuren voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Meer info

Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met:

Marijke Van der Moeren
Stafmedewerker beleidsondersteuning
marijke.vandermoeren@merksplas.be
014 63 94 13).

Naar top