Aanvraag inname openbaar domein

Als je om een bepaalde reden het openbaar domein wil innemen en andere weggebruikers daar hinder van ondervinden, heb je vooraf de toelating nodig van het gemeentebestuur. Aan die toelating wordt een signalisatievergunning gekoppeld.

Enkele voorbeelden van werken waarvoor je een vergunning nodig hebt:

  • Het gebruiken van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden (en er dus een parkeerverbod nodig is) voor het plaatsen van een verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
  • Het plaatsen van containers of stellingen;
  • Het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet is door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
  • Voor wegenwerken;
  • Voor nutswerken.

Ben je van plan om een evenement te organiseren met of zonder hinder op het openbaar domein, dan moet je dat steeds aanvragen via ons evenementenloket.

Hoe aanvragen?

Je kan een vergunning inname openbaar domein aanvragen via onderstaande knop. Je komt dan terecht op ons online platform EagleBe (werkt het optimaalst met ‘Google Chrome’ als browser). Je ontvangt steeds een bevestigingsmail wanneer jouw aanvraag volledig en goed werd ontvangen.

Vraag online je inname openbaar domein aan

Procedure

De vergunning wordt aangevraagd door diegene die de hinder veroorzaakt. Vaak is dit een hoofdaannemer of een gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer. In het geval dat er geen (hoofd)aannemer is aangesteld, is de bouwheer verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning.

Bij elke aanvraag moet verplicht een duidelijke schets of signalisatieplan zijn toegevoegd. Zonder signalisatieplan kan jouw aanvraag niet worden behandeld. In sommige gevallen zal je ook toestemming nodig hebben van De Lijn en/of van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Heb je hulp nodig bij je aanvraag, dan kan je daarover hier meer informatie terugvinden. 

Je vergunning verlengen?

Dat kan snel en digitaal via de link die je vindt in de e-mail van je laatst lopende vergunning. Vind je deze e-mail niet meer? Vul dan een nieuwe aanvraag in.

Registreer je

Bij een eerste gebruik van het EagleBe Smart City platform kan je je registeren. Doe dat, want het kan je de volgende keer heel wat werk besparen. Als je met je eigen inloggegevens aanmeldt, krijg je meteen een overzicht van al je ingediende aanvragen, vorige aanvragen kopiëren en verschillende contactgegevens opslaan zodat deze bij toekomstige aanvragen automatisch worden ingevuld.

Meer informatie:

Aanvraagtermijnen

De termijn waarop je je aanvraag moet doen, hangt af van de gevraagde inname, maar ook van het type weg:

  • minimum 1 week vooraf: inname van het openbaar domein met weinig of geen verkeershinder en bij werkzaamheden van maximum 1 dag, denk aan: plaatsen van container, parkeerverbod bij verhuis ...
  • minimum 2 weken vooraf: inname van het openbaar domein waarbij er ernstige (verkeers)hinder wordt verwacht en bij werkzaamheden die meer dan 1 dag duren, denk aan: nutswerken, plaatsen van een stelling of bouwkraan ...
  • minimum 3 weken vooraf: alle wegeniswerken.

Verwittigen verschillende instanties

Als je een aanvraag doet, dan neemt de gemeente de taak op zich om de politie, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en andere hulpdiensten te verwittigen over jouw aanvraag. We stellen ook een vergunning of politieverordening voor je op. Daarmee kan je aan de ordediensten bewijzen dat je effectief toestemming van de gemeente hebt om het openbaar domein in te nemen voor jouw activiteit.

Signalisatie

De gemeente bezorgt je indien nodig ook een draaiboek met de signalisatie die je moet voorzien bij de omleiding voor je evenement of werkzaamheden. Je staat zelf in voor de aanmaak en de plaatsing van eventuele borden.

Situatieschets

Om de situatie goed te kunnen inschatten en correct te beoordelen vragen we je om ook een schets te maken van de situatie. Eventuele foto's zijn ook een meerwaarde. Zo kunnen onze diensten veel beter inschatten hoe één en ander in het werk zal gaan.

Parkeerverbod

Ook voor een parkeerverbod bij een verhuis of grote levering kan je als particulier (niet als aan- of ondernemer) terecht op onze dienst mobiliteit. Je kan er borden krijgen om een parkeerverbod in te stellen, maar daarvoor heb je eerst een vergunning nodig. Die vraag je online aan. Is je vergunning goedgekeurd, dan kan je een afspraak maken bij onze technische dienst om de borden op te halen aan de gemeentemagazijnen, Industrieweg 3, 2330 Merksplas.

Let op! Als je een parkeerverbod uitzet, moet je de borden minstens 24 uur op voorhand plaatsen. Staan er op dat moment nog voertuigen geparkeerd, dan moet je van die voertuigen en hun nummerplaten foto's nemen en die doorsturen naar onze wijkpost of de nummerplaten online ingeven in EagleBe.

Meer info

Handleiding inname openbaar domein

Instructievideo aanvraag inname openbaar domein

Hoe nummerplaten zelf melden?

Naar top