Een tombola of kienspel aanvragen

Inhoud

Wie kan een tombola of kienspel organiseren?

Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) of instellingen van openbaar nut kunnen een aanvraag indienen, indien de statuten van die verenigingen of instellingen werden, ten minste vijf jaar voordien, gepubliceerd in de Bijlagen van het Koninklijk Staatsblad of de toekenning van de vergunning werd, voor minstens 5 jaar, goedgekeurd bij koninklijk besluit.

Commerciële firma’s komen dus niet in aanmerking voor deze vergunning.

Voorwaarden

Op grond van artikel 1 van de wet van 31 december 1851 op de loterijen zijn tombola’s en kienspelen op het Belgische grondgebied in principe verboden.
Wanneer kan men een tombola of kienspel organiseren?

Tombola’s en kienspelen zijn toegelaten indien je een vergunning hebt voor het inrichten van een loterij of tombola, waarvan de opbrengst integraal bestemd is voor:

  • daden van godvruchtigheid of weldadigheid;
  • de aanmoediging van de nijverheid (in het algemeen) of van de kunsten;
  • een ander doel van algemeen nut.

Procedure

Indien de uitgifte van de loten voor een tombola of kienspel enkel wordt gedaan, aangekondigd of bekendgemaakt in Merksplas, dien je een aanvraag in bij het college van Burgemeester en Schepenen, Markt 1, 2330 Merksplas. Dit kan schriftelijk of per mail t.a.v. de dienst vergunningen.

In de aanvraag vermeld je:

  • de naam van de vereniging,
  • plaats, datum en uur van de tombola of het kienspel en
  • waarvoor de inkomsten zullen aangewend worden.

Deze aanvraag is gratis.

Let op!

  • Indien de uitgifte van de loten voor een tombola of kienspel wordt gedaan, aangekondigd of bekend gemaakt in meerdere gemeenten van de provincie Antwerpen, dien je een vergunning te bekomen van de Deputatie van de provincie Antwerpen.
  • Indien de uitgifte van de loten voor een tombola of kienspel wordt gedaan, aangekondigd of bekendgemaakt in meer dan één provincie betreft het een nationale vergunning, die moet worden aangevraagd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Naar top