Gemeente- en OCMW-raad

Wanneer

  • ma 27 november 2023 van 20:00 tot 22:00 uur

Locatie

Raadzaal gemeentehuis
Markt 1 , 2330 Merksplas
De Merksplasse gemeenteraad bestaat uit het college van burgemeester en schepenen en de verkozen raadsleden. De gemeenteraad vergadert minstens 10 maal per jaar. De openbare zitting kan iedereen bijwonen. De geheime zitting, waar er gesproken wordt over personen, benoemingen e.d., mag je niet bijwonen.

Toehoorders van de vergadering hebben geen spreekrecht. Via de gemeente- en OCMW-raadsagenda Merksplas, kan je elke maand een overzicht van de agendapunten en een beknopte, verstaanbare toelichting krijgen. Een abonnement vraag je aan bij de dienst communicatie.

De agenda wordt hoofdzakelijk opgesteld door het schepencollege. Toch kunnen ook raadsleden agendapunten voordragen. Dit kunnen ze tot drie dagen voor de gemeenteraad. Ook tijdens de gemeenteraad kan er, zij het enkel bij hoogdringendheid, nog afgesproken worden om een bepaald punt te behandelen. Twee derde van de aanwezige raadsleden moet hier wel mee akkoord zijn.

Organisatie

gemeente Merksplas
Markt 1 , 2330 Merksplas

Contact

Naar top