Je basispakketten gas en/of elektriciteit nog niet ontvangen?

Gepubliceerd op maandag 13 mrt 2023 om 09:00 uur
Voor de maanden november en december werd een basispakket gas en/of elektriciteit toegekend (basispakket 1). Dat werd nog verlengd voor de maanden januari, februari en maart 2023 (basispakket 2).

Als je in aanmerking komt voor die premies, dan krijg je dat bedrag in mindering op je factuur of je krijgt het bedrag gestort op je rekening

Wie krijgt de premies?

Iedereen die voor zijn woning een residentieel contract voor elektriciteit en/of gas heeft, kan van één of beide basispakketten genieten, als het contract op de referentiedatum:

 • variabel is
 • of vast is, maar na 30 september 2021 afgesloten of vernieuwd is.

Het is mogelijk dat je maar 1 van de 2 premies krijgt. Heb je bijvoorbeeld geen gasaansluiting, dan krijg je logischerwijs enkel het basispakket elektriciteit.

Wanneer krijg je geen premie?

 • Als het energiecontract voor een tweede woning is;
 • als je op 30 september 2022 al het sociaal tarief voor je energie kreeg;
 • als je een incidentele afnemer bent of als je een tijdelijke aansluiting hebt;
 • als je woonplaats op 30 september 2022 niet identiek was aan het gasleveringsadres waarvoor jij of een lid van je huishouden een contract heeft;
 • als je in een woning woont waar mensen voor hun levensonderhoud moeten betalen of die werkingssubsidies ontvangt (bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, bejaardentehuizen).

Wat als je gas en/of elektriciteit krijgt van een gemeenschappelijke installatie?

Kreeg je op 30 september 2022 gas en/of elektriciteit geleverd uit een gemeenschappelijke installatie, dan heb je recht op het basispakket als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je woont in het gebouw;
 • de woning heeft een gasleveringscontract waarbij niet gefactureerd wordt tegen het sociaal tarief maar tegen een variabele prijs of, als de facturatie gebeurt op basis van een vaste prijs, dat contract na 30 september 2021 is ingegaan of verlengd.
 • Je draagt zelf bij in de gaskosten.

Die toekenning gebeurt niet automatisch. Je moet zelf een aanvraag indienen vóór 30 april 2023.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Basispakket 1 (voor november en december):
  • Elektriciteit: 2 x 61 euro = 122 euro
  • Gas: 2 x 135 euro = 270 euro
 • Basispakket 2 (voor januari, februari en maart):
  • Elektriciteit: 3 x 61 euro = 183 euro
  • Gas: 3 x 135 euro = 405 euro

Basispakket 1 nog niet ontvangen?

Stel je bij controle van je energiefacturen en je bankrekening vast dat je basispakket 1 voor gas en/of elektriciteit niet hebt ontvangen, terwijl je er wel voor in aanmerking komt? Dan moet je vóór 30 april 2023 zelf een aanvraag indienen. Dat kan op 2 manieren:

 • Aanbevolen (en snelste) procedure: Surf naar: basispakket.economie.fgov.be en log in met je eID of ander identificatiemiddel (itsme...). Vul het online formulier in en verstuur je aanvraag.
 • Alternatieve procedure met aanvraagformulier (kan je onderaan deze pagina downloaden):
 • Hulp nodig bij het invullen?
  • Kom naar het Sociaal Huis tijdens het spreekuur van de sociale dienst (elke werkdag tussen 9.00 en 11.30 uur). Een medewerker helpt je om je aanvraag op papier te doen.
  • breng een gas- en/of elektriciteitsfactuur mee die geldig was op 30 september 2022;
  • breng ook je eID mee en je pincode.

Als je je aanvraag per post doet, stuur je de ingevulde documenten op naar:

GasElek2022
PB 30100
1000 Brussel

Heb je basispakket 2 nog niet ontvangen?

Dat kan. Hieronder zie je in een tijdslijn hoe de uitbetaling van basispakket 2 zal verlopen.

 • Februari-maart 2023: je krijgt het tweede basispakket energie automatisch op basis van het energiecontract dat je had op 31 december 2022 via de energieleverancier van dat contract (door een vermindering van factuur of een storting op je rekeningnummer).
 • 1 april 2023: deadline voor de automatische betaling door je leverancier.
 • 18 april 2023: deadline voor de betaling als je factuur lager is dan de premie.
 • 23 april 2023: start van aanvragen als de premie niet automatisch kon worden betaald en van de aanvragen voor gemeenschappelijke gasinstallaties.
 • vanaf 23 april 2023: behandeling van de aanvragen en betaling aan de rechthebbenden.
 • 31 juli 2023: einde van de aanvraagperiode voor basispakket 2.

Infographic timing basispakket 2

Soms kan de uitbetaling op zich laten wachten

Dat komt omdat je energieleverancier meestal lang moet wachten op de namen van de rechthebbenden en op de financiële middelen om de basispakketten uit te betalen.

Naar top