Klavier vzw Emmaüs

Zorg voor mensen met een mentale en/of lichamelijke beperking

Klavier biedt aangepaste ondersteuning aan een brede groep van mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en andere bijkomende problemen.

Daarnaast richten we ons bijzonder naar personen die naast hun verstandelijke handicap bijkomende, intensievere zorg nodig hebben, zowel op het lichamelijke als op het psychische vlak.

Openingsuren

Op afspraak
Naar top