Buurtinformatienetwerk (BIN)

Wil je meewerken aan het verhogen van de veiligheid in het dorp, je wijk of straat? Dan kan je je aansluiten bij het Buurtinformatienetwerk. Er is al enkele jaren een BIN actief binnen onze gemeente, die meer dan 150 leden telt.

Wat is een BIN?

Een BuurtInformatieNetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de bevolking en de lokale politie in een (deel)gemeente of woonkern, die bijdraagt tot:

  • Het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel;
  • Het bevorderen van de sociale controle;
  • Het verspreiden van de preventiegedachte.

Wat is een BIN niet?

Het is niet de bedoeling dat leden van het BIN in bepaalde situaties zelf toezichtrondes, patrouilles of klopjachten gaan uitvoeren in wijken of straten. Leden van het BIN hebben geen privileges t.o.v. andere burgers. Merk je iets verdacht op in je straat of gebeurt er iets vreemds, verwittig dan meteen de politie

Wat is een BIN wel?

Het BIN staat in de eerste plaats voor het verspreiden en uitwisselen van communicatie en informatie tussen de politie en de leden. Dat kan op verschillende manieren:

  • Via het BIN kunnen preventietips verspreid worden (bv. inbraakpreventie);
  • Snel en efficiënt meldingen over (potentiële) criminaliteit en pijnpunten verspreiden;
  • Mensen stimuleren tot het nemen preventieve maatregelen;
  • Elkaar aanzetten tot een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid;
  • Overleg organiseren tussen de BIN-leden en de politie.

Hoe verloopt de communicatie?

Als je lid wordt van het BIN, dan wordt jouw vaste en/of mobiele nummer opgenomen in het systeem van ‘Be-Alert’. Wanneer de politie van mening is dat de extra ogen in de buurt kunnen helpen bij het oplossen van een misdrijf of een andere gebeurtenis, dan zullen zij één of meerdere BIN’s laten opstarten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren naar aanleiding van een woninginbraak waarbij een concrete beschrijving is van een verdachte of een voertuig en waarvan men vermoedt dat die persoon nog in de buurt is. Of wanneer men op zoek is naar een vermist persoon. Soms gebeurt het ook dat oplettende burgers een verdachte situatie melden aan de noodcentrale 101, die dan de ploegen op het terrein onmiddellijk kan aansturen. Als blijkt dat er dan effectief een misdrijf werd gepleegd en de verdachte nog in de buurt is, kan je onrechtstreeks de reden zijn dat het BIN wordt opgestart.

De noodcentrale 101 zal dan na overleg met de politie een boodschap inspreken in het systeem van Be-Alert, die op zijn beurt zorgt voor de verspreiding ervan aan alle telefoonnummers die verbonden zijn aan het BIN. De politie beslist dus autonoom over het al dan niet ‘activeren’ van het BIN.

Bevestigen dat je het bericht beluisterde

Als jij als BIN-lid het bericht heb beluisterd, dan moet je dat bevestigen op het einde van het spraakbericht. Zo zijn alle leden van dat BIN snel op de hoogte en krijgen ze allemaal hetzelfde bericht.

Wat wordt er verwacht van de BIN-leden?

Van de BIN-leden wordt een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid verwacht. Merk je verdachte personen, voertuigen of handelingen op, dan vragen we om dit te melden aan de politie via 101 (gratis). Zo kan de noodcentrale de ploegen op het terrein onmiddellijk aansturen.

Lid worden van het BIN Merksplas?

Dan moet je je aanmelden. Dat kan op verschillende manieren:

Je ontvangt dan een inschrijvingsformulier dat je nadien terug aan de politie of coördinator bezorgt. Hierna zal je telefoonnummer toegevoegd worden in ‘Be-Alert’ en komt jouw mailadres bij in de verzendlijst van de coördinator. Zo kan die je ook op de hoogte houden wanneer er feedback komt na een BIN-oproep of wanneer er preventieberichten worden verspreid door de politie.

Naar top