Bijzondere plannen van aanleg

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt op gemeentelijk bestuursniveau ter verfijning van het gewestplan. Na goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Merksplas werden er geen BPA's meer opgemaakt. De bestaande BPA's blijven wel rechtsgeldig tot ze worden vervangen door een Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

BPA's in Merksplas

In de gemeente Merksplas zijn volgende BPA's van toepassing: 

  • BPA Slagmolen Ambachtelijke Zone - goedgekeurd op 11 augustus 1986. 
  • Bedrijfs-BPA Garage Jacobs - goedgekeurd op 17 augustus 2004.

Downloads

Naar top