College van burgemeester en schepenen - Vast Bureau

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, die de vergaderingen voorzit, vier schepenen en de algemeen directeur. Die laatste maakt de notulen op. In Merksplas worden de schepenen rechtstreeks verkozen. De burgemeester wordt door de Vlaamse Regering benoemd. Ze zetelen voor een legislatuur van 6 jaar. Na die periode komen er nieuwe verkiezingen.

Gang van zaken

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan dat collectief beslissingen neemt. De leden van het college beslissen onderling over de bevoegdheidsverdeling. Elke schepen heeft een aantal welbepaalde beleidsdomeinen die hij of zij met bijzondere aandacht volgt.

Het college vergadert normaal elke dinsdagvoormiddag. De zittingen zijn niet openbaar voor het publiek.

De belangrijkste taken zijn:

 • Voorbereiden en uitvoeren van de dossiers voor de gemeenteraad  en van de hogere overheden.
 • Instaan voor het dagelijks beheer van de gemeente.
 • Beheren van de gemeentelijke eigendommen en instellingen.
 • Toezicht houden op de gemeentewerken, het gemeentepersoneel en de boekhouding.
 • Bouwvergunningen verlenen.
 • Rechtsgedingen van de gemeente voeren.

Adresgegevens

Je kan het schepencollege bereiken via:

College van burgemeester en schepenen
Markt 1
2330 Merksplas

Samenstelling

Frank Wilrycx Leefbaar Merksplas

Functies

Burgemeester

Bevoegdheden

 • personeel
 • financiën
 • bevolking
 • burgerlijke stand
 • ICT
 • inspraak en informatie
 • lokale economie
 • energie
 • politie en brandweer
 • Merksplas-Kolonie
 • dierenwelzijn

Kris Govers Leefbaar Merksplas

Functies

Eerste schepen

Bevoegdheden

 • openbare werken
 • preventie en bescherming op de werkplaats
 • nutsvoorzieningen
 • sport

Monique Quirynen Leefbaar Merksplas

Functies

Tweede schepen

Bevoegdheden

 • onderwijs
 • ontwikkelingssamenwerking
 • sociale huisvesting
 • cultuur
 • feestelijkheden
 • toerisme
 • jumelage
 • kermis

Raf Verheyen Leefbaar Merksplas

Functies

Vierde schepen

Bevoegdheden

 • ruimtelijke ordening
 • wonen
 • mobiliteit
 • kolonie
 • milieu
 • natuur
 • plattelandsbeleid
 • land- en tuinbouw
Naar top