Je cultuurvereniging laten erkennen

De erkenning van een culturele vereniging door het gemeentebestuur biedt een aantal voordelen.

Welke voordelen?

  • Je vereniging heeft recht op een jaarlijkse werkingssubsidie;
  • je vereniging kan materiaal ontlenen bij de gemeente;
  • je vereniging kan gemeentelijke infrastructuur voordelig huren.

Met de erkenning geeft het bestuur ook een blijk van waardering en vertrouwen in je vereniging.

Voorwaarden

  • Je vereniging moet actief zijn binnen het grondgebied van de gemeente Merksplas;
  • personen kunnen zich vrij aansluiten bij de vereniging;
  • de werking heeft een openbaar karakter.

Je vereniging kan pas een erkenning aanvragen als het ten minste 1 jaar actief was. De jaarlijkse hernieuwingen van aanvragen dienen elk jaar vóór 31 januari te worden bezorgd aan de cultuurdienst (via post of via mail).

Naar top