Naar inhoud

Praktisch

Cultuurdienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 42
fax 014 63 94 01
cultuur@merksplas.be

Openingstijden

Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
Maandagavond: 18:00 - 20:00
Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00
E-loket

Meer info

Cultuurdienst

De cultuurdienst geeft je gratis advies en maakt je wegwijs in het culturele leven in Merksplas. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de Cultuurraad CURAM.

De cultuurdienst heeft als taak het sociaal-culturele leven in Merksplas te ondersteunen, te informeren en te stimuleren. Hij fungeert als cultureel knooppunt en brengt mensen samen om zo de dynamiek en het enthousiasme bij inwoners, verenigingen en (amateur)kunstenaars aan te wakkeren. Als cultuurdeskundige werkt de cultuurbeleidscoördinator in dialoog met en ten dienste van de Spetsers en adviseert het gemeentebestuur en geeft actief mee vorm aan een cultuurbeleid dat de Spetsers wil raken.

 

De aanwerving van een cultuurbeleidscoördinator en de invulling van de functie kaderen volledig in het decreet houdende het stimuleren van een integraal en kwalitatief gemeentelijk cultuurbeleid. De gemeente krijgt met dit decreet verantwoordelijkheid voor het cultuurbeleid ter plaatse. Hij is degene die op een professionele wijze het beleid mee tot stand brengt, stuurt en bijstuurt. 

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?