DIFTAR-toelage

Ouders van jonge kinderen, onthaalmoeders of personen die incontinent zijn, weten als geen ander dat de kosten voor het afvoeren van gebruikte luiers een flinke hap uit je budget kunnen nemen. Daarom voorziet de gemeente een toelage voor het afvoeren van je luierafval.

Ook personen die het financieel moeilijk hebben kunnen een duwtje in de rug krijgen. Zij krijgen een jaarlijkse toelage op hun DIFTAR-rekening gestort, zodat je op je volgende afrekening een ‘korting’ krijgt.

Wie komt daarvoor in aanmerking?

 • Ouders met kinderen die jonger zijn dan 3 jaar.
 • Erkende onthaalmoeders en crèches die dat kunnen aantonen met een attest van Kind en Gezin.
 • Personen die incontinent zijn en dat kunnen aantonen met een doktersattest.
 • Personen die omwille van sociale redenen (zie onder) in aanmerking komen voor een DIFTAR-toelage en dat kunnen aantonen (zie 'sociale redenen').

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse toelage?

 • Voor onthaalmoeders en ouders die in aanmerking komen: 30 euro.
 • Voor personen die incontinent zijn: 40 euro.
 • Personen die omwille van sociale redenen in aanmerking komen: 25 euro.

Hoe wordt de toelage uitbetaald?

 • Onthaalmoeders, ouders en personen die incontinent zijn ontvangen de toelage op hun bankrekening.
 • Personen die omwille van sociale redenen een toelage krijgen, ontvangen die op hun DIFTAR-rekening. De 25 euro wordt dan in mindering gebracht op je volgende factuur.

Hoe vraag ik de toelage aan?

Vul het aanvraagformulier in, voeg in geval van medische redenen het gevraagde doktersattesten toe en breng alles ondertekend binnen t.a.v.:


Financiële dienst
Markt 1
2330 Merksplas

Het aanvraagformulier en doktersattest vind je terug onderaan deze pagina.

Heb je geen computer met printer ter beschikking, dan kan je ook langskomen op het Sociaal Huis om een exemplaar af te halen.

Er zijn ook luierzakken

Om niet voor verrassingen komen te staan bij je DIFTAR-afrekening, kan je aan het onthaal van het gemeentehuis ook Merksplasse pamperzakken aankopen.

Een rol kost je 15 euro en daarop zitten 20 zakken. Volle zakken kan je gratis wegbrengen naar het recyclagepark van IOK in de Moerstraat. Rij het terrein op en bij de gratis fracties staan enkele containers opgesteld waarin je je luierzakken kan deponeren.

De zakken zijn licht transparant, zodat de parkwachter je sorteergedrag kan controleren. Dat komt omdat er in de zakken alleen maar pampers en verzorgingsdoekjes thuishoren.

Sociale redenen

Heb je financiële moeilijkheden? Dan kan je ook een jaarlijkse toelage van 25 euro krijgen. Je moet dan wel voldoen aan één van onderstaande criteria:

 1. een leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente overeenkomstig de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
 2. het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, overeenkomstig de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen overeenkomstig de wet van 22 maart 2001
 3. een attest waarbij is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
 4. een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten, overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten
 5. een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorende tot de categorieën II, III of IV, overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten
 6. een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, overeenkomstig de artikelen 127 en volgende van de wet van 22 december 1989
 7. een tegemoetkoming voor hulp van derden, overeenkomstig de wet van 2 juni 1969
 8. een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.
Naar top