Energie- & klimaatactieplan

Kempen 2030 wil van de Kempen een klimaatvriendelijke regio maken. Tegen 2030 willen ze 40% minder CO2 en willen ze onze regio weerbaar maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Om deze doelstellingen te bereiken is een klimaatactieplan opgesteld. Na gunstig advies van de GECORO, de milieuraad en de land- en tuinbouwraad, werd dit plan op de gemeenteraad goedgekeurd.


Ben je benieuw naar de inhoud van het plan en de bijhorende acties die onze gemeente gaat nemen? Lees ze na in het analysedocument en het actieplan onderaan deze pagina.

Downloads

Naar top