Merksplas is een Fairtradegemeente

Heb jij al zo’n oranje bordje met ‘FairTradeGemeente’ zien hangen als je onze gemeente binnenrijdt? Nee? Kijk dan nog eens goed, want samen met 199 andere gemeenten (en 3 provincies) in Vlaanderen dragen we de titel van FairTradeGemeente.

De campagne draagt bij aan een waardig bestaan voor boeren en producenten wereldwijd, zowel de boeren dichtbij als de boeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. We willen dat de voeding op ons bord en de producten die we gebruiken in goede werk- en milieuomstandigheden worden gemaakt. En dat de boeren en producenten daar een eerlijke prijs voor ontvangen.

Wat doen de Fairtradegemeenten?

Gemeenten die zich inzetten voor eerlijke handel én voldoen aan 6 criteria, ontvangen de titel van ‘FairTradeGemeente’. Vanaf 7 december 2013 mag Merksplas zich een FairTradeGemeente noemen. Deze titel toont aan dat de gemeente en haar inwoners eerlijke en lokale duurzame handel niet alleen een warm hart toedragen, maar er ook effectief werk van maken. Zo versterken we tegelijk de vraag naar en het aanbod van eerlijke, lokale en duurzame producten. De drijvende kracht achter elke FairTradeGemeente is het lokale bestuur samen met een trekkersgroep van vrijwilligers.

1. lokaal bestuur

Het lokale bestuur keurt een resolutie goed die fair trade steunt en beslist om koffie en nog minstens 1 ander product aan te kopen. Merksplas koos ervoor om ook fair trade wijn en suikerklontjes aan te kopen. Waar bij de aanbesteding of aankoop de mogelijkheid bestaat, koopt het bestuur werkkledij aan voor de technische dienst die vervaardigd is uit fairtradekatoen

Verder zal de gemeente het bewustzijn rond fairtrade promoten.

2. winkels en horeca

Naast de Wereldwinkel zijn er ook andere winkels in het dorp die fairtradeproducten verkopen, er zijn ook enkele horecazaken die deze producten inzetten.

3. scholen, bedrijven en organisaties

Het derde criterium vereist een samenwerking tussen de gemeenten en een aantal scholen, bedrijven en organisaties die fairtradeproducten gebruiken en daarover communiceren. Scholen zetten ook educatieve campagnes op om de kennis over en de betrokkenheid met fair trade te vergroten.

4. media

We proberen zo veel mogelijk media aandacht te verkrijgen voor de campagne om een groot deel van de bevolking te bereiken en lokale handelaars en organisaties te waarderen voor hun engagement.

5. trekkersgroep

Deze groep vrijwilligers neemt de nodige initiatieven om de titel te behouden. Dat gebeurt aan de hand van een tweejaarlijkse beoordeling, de Fair-O-Meter.

6. lokale, duurzame voeding

Met het zesde criterium proberen we een brug te slaan tussen Noord en Zuid en de landbouwers wereldwijd te ondersteunen. Bepaalde producten kunnen geproduceerd worden in onze streek, en die consumeren we dan ook graag lokaal. Andere producten kunnen echter uitsluitend in een uitheems klimaat geproduceerd worden en ook voor deze boeren en producten willen we een correcte prijs betalen.

We organiseren tweejaarlijks ‘Gesmaakt in Merksplas’ en laten elk jaar de ‘Sapmobiel’ halt houden in ons dorp.

Naar top