Naar inhoud

Praktisch

Financiële dienst

Markt 1
2330 Merksplas
tel. 014 63 94 15
fax 014 63 94 16

Openingstijden

 Maandag - vrijdag: 8:30 -12:00
 Maandagavond: 18:00-20:00
 Woensdagmiddag: 13:00-16:00

Financiële dienst

De financiële dienst volgt alle financiële verrichtingen van de gemeente op.

 

Hij is verantwoordelijk voor de opmaak van het budget en de meerjarenplanning en van de budgetwijzigingen. Hij zorgt eveneens voor de opmaak van belasting- en retributiereglementen.

De dienst staat in voor alle bestellingen van de gemeente: hij maakt de bestelbons op en ziet de facturen na van de leveranciers van de gemeente.
 

Ook de betaling van facturen van de gemeente wordt hier opgevolgd: de inningen worden verwerkt en de wanbetalers aangemaand.

Op geregelde tijdstippen wordt hierover gerapporteerd.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?