Gemeenschapsdienst

Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voerde de Vlaamse Regering vanaf 2023 de ‘gemeenschapsdienst’ in. De gemeenschapsdienst is een bijzondere vorm van werkervaringsstage (WES) waarbij een werkzoekende competentieversterkende ervaring kan opdoen door kleinschalige taken uit te voeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen ter versterking van de eigen generieke competenties en het opbouwen van arbeidsritme.

Het project, gefinancierd door de Europese Unie en het Vlaams Gewest, heeft tot doel drie lokale werkplekken te creëren en een mentor als begeleider te verbinden aan deze doelstelling.

Het gaat om Prioriteit 7:  REACT-EU binnen de oproep: opstart gemeenschapsdienst lokale besturen. ESF financiert voor een bedrag van 7.396,84 euro.

Waar in Merksplas kan je gemeenschapsdienst doen?

Merksplas biedt werkplekken aan binnen de bibliotheek, de poetsdienst en de groendienst. De mensen worden lokaal begeleid door een daartoe opgeleide mentor.

Waar kan ik terecht voor meer info?

Maak een afspraak om langs te komen op de wekelijkse zitdag op donderdag tussen 9u00 en 11u30 in het Sociaal Huis Merksplas.

Naar top