Gemeente- en OCMW-raad

De gemeente- en OCMW-raad van Merksplas bestaat uit politici die elke 6 jaar rechtstreeks verkozen worden. Ze zijn herverkiesbaar en het aantal leden hangt af van het bevolkingscijfer.

De gemeente- en OCMW-raad is het hoogste gemeentelijke orgaan. Burgemeester Frank Wilrycx is de voorzitter. De agenda bestaat minstens uit agendapunten van het college van burgemeester en schepenen, maar ook raadsleden kunnen punten toevoegen.

De gemeente- en OCMW-raad van Merksplas vergadert elke 4de maandag van de maand in de raadzaal van het gemeentehuis. In juli en augustus is er geen zitting.

Bekijk wat er op de agenda staat

Huishoudelijk reglement

Om de gemeente- en OCMW-raad op een ordelijke en gestructureerde manier te laten verlopen, werd een huishoudelijk reglement opgesteld en goedgekeurd dat als basis dient. Dat reglement is door de raden goedgekeurd op de gemeente- en OCMW-raad van 21 januari 2019.

Kijk het reglement na

Samenstelling

Frank Wilrycx Leefbaar Merksplas

Functies

Burgemeester

Bevoegdheden

 • personeel
 • financiĆ«n
 • bevolking
 • burgerlijke stand
 • ICT
 • inspraak en informatie
 • lokale economie
 • energie
 • politie en brandweer
 • Merksplas-Kolonie
 • dierenwelzijn

Kris Govers Leefbaar Merksplas

Functies

Eerste schepen

Bevoegdheden

 • openbare werken
 • preventie en bescherming op de werkplaats
 • nutsvoorzieningen
 • sport

Monique Quirynen Leefbaar Merksplas

Functies

Tweede schepen

Bevoegdheden

 • onderwijs
 • ontwikkelingssamenwerking
 • sociale huisvesting
 • cultuur
 • feestelijkheden
 • toerisme
 • jumelage
 • kermis

Raf Verheyen Leefbaar Merksplas

Functies

Vierde schepen

Bevoegdheden

 • ruimtelijke ordening
 • wonen
 • mobiliteit
 • kolonie
 • milieu
 • natuur
 • plattelandsbeleid
 • land- en tuinbouw
Naar top