Gemeentelijke Adviesraad Verkeer

De Gemeentelijke Adviesraad Verkeer (kortweg: GAV), ijvert voor een verkeersveiliger Merksplas. Dat doen ze door bij de bevolking, scholen en verenigingen de vinger aan de pols te houden, maar ook door klachten en opmerkingen te evalueren en indien nodig hierover een advies te formuleren naar het schepencollege. 

De gemeentelijke adviesraad verkeer bestaat uit afgevaardigden van de VBS-Yugro, Qworzó,  UNIZO, VVV, Gezinsbond,  onafhankelijke deskundigen, de verkeersconsulent van PZ Noorderkempen, de schepen van mobiliteit en de mobiliteitsambtenaar.

Naar top