Gemeentelijke sportraad

De hoofdopdracht van de sportraad is het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende actieve sportverenigingen in ons dorp en advies geven aan het gemeentebestuur in alle sportaanglegenheden. Verschillende Merksplasse sportclubs maken deel uit van de sportraad.

Werking

De sportraad vergadert elke derde dinsdag van de maand in het vergaderlokaal van Sportcentrum 't Hofeind. Die bestaat uit 3 belangrijke organen:

1. Algemene vergadering

Die bestaat uit: 

 • een afvaardiging van alle erkende sportverenigingen 
 • sportge├»nteresseerden
 • de raad van bestuur van de sportraad 
 • de schepen van sport 
 • de sportfunctionaris 

Dit orgaan vergadert 1 keer per jaar.

2. Raad van bestuur

Die bestaat uit: 

 • Maximum 18 verkozen leden uit de algemene vergadering;
 • Het dagelijks bestuur van de sportraad;
 • De schepen van sport;
 • De sportfunctionaris.

Dit orgaan vergadert elke maand (behalve in juli). Ze bepaalt mee de lijnen van het sportbeleid en adviseert de gemeente over de sportmaterie, helpt de sportdienst mee met het opmaken van subsidiereglementen ...

3. Dagelijks bestuur

Die bestaat uit: 

 • 5 leden;
 • De schepen van sport;
 • De sportfunctionaris.

Dit orgaan vergadert maandelijks (behalve in juli). Ze bereidt de algemene vergadering en de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en werkt bepaalde aandachtspunten concreet uit.

Downloads

Naar top