Gewestplan

Het gewestplan is een planningsinstrument dat enkel van kracht is op die plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan zoals een Bijzonder plan van aanleg (BPA) of een Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).  

Wil je weten welke bestemming geldt op een bepaald perceel, dan vraag je dit best na bij de dienst omgeving van de gemeente Merksplas. Zij hebben een overzicht van alle geldende plannen (ruimtelijke uitvoeringplannen van gewest, provincie of gemeente, maar ook bijzondere plannen van aanleg) die het gewestplan intussen mogelijks hebben vervangen.

Raadpleeg het digitaal

Je kan het gewestplan raadplegen op de website van Geopunt.    

Meer informatie over de gewestplannen vind je hier terug.

Bekijk het gewestplan

Naar top