Inspraak binnen het beleidsdomein omgeving

Op dit portaal vind je alle informatie terug over lopende inspraakperiodes in het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid en over niet-Vlaamse procedures. Als burger heb je het recht om hierover je mening te geven.

Naar het IBO-portaal van Merksplas

Naar top